අක්කට වහ වැටුණු ගගේ මාළු

අනුෂ්කා ෂර්මාගේ නැටුමට ඉන්දියාව කැළඹිලා

ඇමරිකාවේ ජනාධිපති යන විදිය

හිනා වෙන්න ආසනම් බලන්න

හිනා කාලා මැරෙනවා.අහලම බලන්ඩකෝ

ලංකා කෙල්ලෝ පිටරට බෝඩිමක නටන හැටි

නිරුවත් වූ ක්‍රීඩා උන්මාදය

මත්පැනින් මත් වූ Girl ට කරන දේ

කොහොමද ලංකාවේ ආච්චිගේ ඩාන්ස් එක

මුස්ලිම් භක්තික කලා කරුවෙකුගෙන් බොදු බැති ගීයක්

ලංකාවේ ගැණු වලියක් බලන්න එන්න

ගැහැණියක් විසින් පිරිමියෙක්ව නින්දාවට පත්කලොත්

පුංචි පවුල රත්තරන්. ඔන්න බලන්නකෝ

ලෝකෙ දිගම නියපොතු ටික තියෙන කෙනා

විශ්වාස කරන්න බැරි පට්ට magic මෙන්න

වාහනේ එන්ජිමේ තඩි පිඹුරෙක්

අතිශයින් බිය නොවන්නන්ට පමණයි